Srinivasa Prapadhye Kannada Song Lyrics

Srinivasa Prapadhye Kannada Lyrics

1. Eesanam jagothosya Venkatapathe vishno paraam preyaseem Thadhwakshasthala nithyavasarasikam thath khanthi samvardhineem Padmalankrutha pani pallavayugam Padmasanasthaam Sriyam Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem vande jaganmatharam 2. Sreeman krupajalanidhe krithasarvaloka Sarvagna Saktanathavathsala Sarvaseshin Swamin susheela sulabhasritha parijatha Srinivasa Prapadhye Kannada Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye 3. Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow Sree Venkatesha … Read more